aposCapellà de Apostleship of the Sea per a Felixstowe, Ipswich, Mistley, Harwich, Lowestoft i King’s Lynn. La germana Marian Davey parla sobre el seu treball de suport a la gent de mar. Pel·lícula de Harriet Grecian. Per obtenir més informació sobre el diumenge del mar:http://www.apostleshipofthesea.org.uk.